Bytové spoluvlastnictví

Druh spoluvlastnictví nemovitosti založené na vlastnictví jednotek, které může vzniknout, pokud jsou součástí domu alespoň dvě bytové nebo nebytové jednotky.