Energeticky udržitelná budova

Budova, která je ekonomicky efektivní z hlediska realizace i provozu a vytváří co nejmenší množství odpadu a znečištění.