Nájemní byt

Byt, který majitel na základě nájemní smlouvy pronajímá nájemci.