Byt

Místnost nebo soubor místností splňující požadavky na trvalé bydlení podle stavebního úřadu.