Byt v osobním vlastnictví

Osobní vlastnictví je popsáno je v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, eviduje se katastrem nemovitostí a je prokazatelné tzv. listem vlastnictví.