Komerční prostor

Mísnost nebo soubor místností, které jsou stavebním úřadem určeny k jiným účelům než k bydlení.