Mezonet

Vícepodlažní byt umístěný v bytovém domě.