Poskytujete záruku na vámi postavené nemovitosti? Skýtá záruka nějaká úskalí?

GARTAL poskytuje standardní záruční dobu v délce 24 měsíců od převzetí nemovitosti. Jako kupující tím nejste na záruční době kráceni o dobu, po kterou trvá kolaudační řízení. Vybavení bytu je kryto zárukou poskytovanou jejich dodavateli. Kupující k tomu od nás obdrží potřebné dokumenty pro případné uplatnění nároků z této záruky.

Záruční doba společných prostor běží od okamžiku uvedení nemovitosti do provozu.