Setkali jsme se s pojmem „prohlášení vlastníka budovy“. Co to je?

Prohlášení vlastníka budovy (§ 1166 občanského zákoníku) je právní jednání vlastníka, kterým vlastník nemovitosti (obvykle budovy) vymezuje jednotlivé bytové či nebytové jednotky, jejich příslušenství a součásti, dále vymezuje společné části a s nimi spojená práva a povinnosti související s jejich užíváním. Prohlášení vlastníka podléhá vkladu do katastru nemovitostí.