Jak vysoká je daň z nemovitých věcí? Kdy je splatná?

Každý vlastník nemovitosti (ať už bytu, domu nebo pozemku) zapsaný k 1. lednu daného roku jako vlastník v katastru nemovitostí je povinen do konce ledna předmětného roku podat přiznání k dani z nemovitých věcí a do konce května téhož roku předmětnou daň zaplatit.

Výpočet vlastní daně z nemovitých věcí se odvíjí od typu nemovitosti, účelu nemovitosti, její výměry a koeficientu dle velikosti či typu obce, v níž se nemovitost nachází.