Nepodporujeme dezinformace

Nepodporujeme dezinformace

Skupina GARTAL již 20 let staví své podnikání a komunikaci na důvěře, férovosti a transparentnosti jak vůči zákazníkům, tak vůči dodavatelům a zaměstnancům. Budujeme nové domovy, ve kterých prožíváte společné chvíle, setkáváte se s rodinou, kde plánujete svoji budoucnost a cítíte se bezpečně. Věříme v dlouhodobé vztahy postavené na důvěře a společenské zodpovědnosti. Proto chceme vyloučit jakoukoli možnost, že by se naše on-line reklama zobrazovala na dezinformačních a manipulativních webech, které společnost rozdělují. Developerská skupina GARTAL a dceřiná společnost GARTAL Stavební se přidala k iniciativě www.nelez.cz, www.konspiratori.sk, aby se naše reklama nestala zdrojem nepřímé finanční podpory dezinformačních webů.