Lidé jsou náš hlavní kapitál

Lidé jsou náš hlavní kapitál

Říká se, že nastupující generace se budou živit v profesích, které dnes ještě ani neexistují, natož aby se na ně bylo možné připravovat ve škole. Ilustruje to, proč je celoživotní rozvoj člověka v práci čím dál větším tématem. V developerské skupině GARTAL vycházíme z toho, jaké jsou potřeby firmy. Máme jasně dané cíle, kam se chceme dostat a k tomu potřebujeme profesně posouvat naše zaměstnance. Proto máme nastaven vzdělávací systém, který každé pozici a člověku určuje plány rozvoje. Na jedné straně tedy firma stanovuje, co má každý splnit a kam se posunout, z čehož vyplývají povinná školení a vzdělávací programy. Bereme to tak vážně, že nečekáme, jak zaměstnanec na konci roku dopadne a zda vše zvládne, ale průběžně jeho výsledky sledujeme a podporujeme ho po celý rok. Úspěšné zakončení povinných školení pak odměňujeme v bonusovém programu.

Na druhé straně máme i dobrovolné rozvojové aktivity, a pokud zaměstnanec přijde sám s vlastním návrhem, jsme k tomu otevření. Můžeme takové vzdělávání přímo financovat nebo spolufinancovat. Řešíme to vždy individuálně na základě toho, jaký potenciál v člověku vidíme a platí, že profesní rozvoj každého ovlivňuje jeho šéf, HR a případně majitelé firmy. Náš tým je přitom velmi různorodý, takže naši lidé se školí ve svých oborech, informačních technologiích, ale i v různých jazycích. Na vzdělávacích programech pracujeme se Seduem a dalšími specializovanými agenturami. Dobře víme, že takto investované peníze se nám bohatě vrátí. Tím nejdůležitějším kapitálem každé firmy jsou totiž její lidé.

Mgr. Ina Susha, HR ředitelka skupiny GARTAL