Je rezervace nemovitosti vždy závazná a zpoplatněná?

Ne, zájemce si může vybranou nemovitost nezávazně rezervovat po dobu 2 dnů, a to ústně, telefonicky nebo emailem po absolvované prohlídce nemovitosti či schůzce s naším zástupcem, aniž by musel složit jakýkoli rezervační poplatek, smluvní jistinu nebo zálohu z kupní ceny. Po uplynutí rezervační doby, dojde k uzavření písemné smlouvy nebo je nezávazná rezervace zrušena.

Mám zájem o vámi nabízenou nemovitost. Jak se s vámi mohu zkontaktovat?

Je možné si prohlédnout více nemovitostí v rámci jedné prohlídky?

V čem se liší družstevní vlastnictví od osobního?

Jak je to se zasmluvněním? Jaký typ smlouvy podepisujeme?

Jak mohu s GARTAL financovat nákup nemovitosti? Je úvěr nějak zajišťován?

Jak je úvěr a koupě bytu řešena z pohledu společného jmění manželů? Jak se postupuje při případném rozvodu?

Lze koupit byt pro někoho jiného, např. Pro nezletilé dítě?

Je ještě jiné možné omezení nakládání s nemovitostí?

Jsou projekty GARTAL zatíženy úvěry na financování jejich realizace?

Setkali jsme se s pojmem „prohlášení vlastníka budovy“. Co to je?

Poskytujete záruku na vámi postavené nemovitosti? Skýtá záruka nějaká úskalí?

Jaká daňová povinnost mi při převodu nemovité věci vzniká? Jsou s ním spojené ještě jiné poplatky?

Co vše je potřeba k úspěšnému zápisu do katastru nemovitostí?

Jak vysoká je daň z nemovitých věcí? Kdy je splatná?

Proč musí vzniknout společenství vlastníků jednotek? Jaká pravidla se vztahují ke společenství vlastníků jednotek?

Jak je měřena spotřeba tepla v jednotlivých bytových jednotkách?

V čem jsou specifické ubytovací jednotky a ateliéry?