faq


Je rezervace nemovitosti vždy závazná a zpoplatněná?

Ne, zájemce si může vybranou nemovitost nezávazně rezervovat po dobu 2 dnů, a to ústně, telefonicky nebo emailem po absolvované prohlídce nemovitosti či schůzce s naším zástupcem, aniž by musel složit jakýkoli rezervační poplatek, smluvní jistinu nebo zálohu z kupní ceny. Po uplynutí rezervační doby,...

Více >

V čem se liší družstevní vlastnictví od osobního?

U družstevního vlastnictví je kupující vlastníkem družstevního podílu v bytovém družstvu, jenž zaručuje právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu, tj. právo užívat určitý byt. Kupující, v tomto případě nabyvatel družstevního podílu, se stává členem bytového družstva, které je faktickým vlastníkem nemovitosti, ve které je...

Více >

Jak je to se zasmluvněním? Jaký typ smlouvy podepisujeme?

S klientem uzavíráme takový typ smlouvy odpovídající dané fázi realizace projektu, tj. v počátku smlouvu o rezervaci nemovitosti, následně smlouvu o smlouvě budoucí kupní a stran realizace vlastního nabytí nemovitosti do vlastnictví klienta, závěrem kupní smlouvu. V případě již zkolaudovaných projektů lze uzavřít přímo smlouvu...

Více >

Jak mohu s GARTAL financovat nákup nemovitosti? Je úvěr nějak zajišťován?

GARTAL Vám skrz své osvědčené partnery umožní sjednat to nejlepší financování Vašeho nového bydlení. Zajistíme i kompletaci dokumentů a veškerou komunikaci s bankou, odhadcem a katastrem nemovitostí. Naše dlouhodobá spolupráce s partnery Vám umožní zajistit ty nejvýhodnější podmínky. Vlastní úvěr je zajišťován zástavním právem, což...

Více >

Jak je úvěr a koupě bytu řešena z pohledu společného jmění manželů? Jak se postupuje při případném rozvodu?

Koupě nemovitosti je v případě jejího pořízení za trvání manželství součástí společného jmění manželů („SJM“) v případě manželů dle práva ČR, tedy patří nerozdílně oběma, kdy oba manželé ručí současně (solidárně) za závazky vyplývající ve vztahu k případnému úvěru zajišťující úhradu kupní ceny, či její...

Více >

Lze koupit byt pro někoho jiného, např. Pro nezletilé dítě?

Ano, právo nabývat věci má člověk již od narození. Vlastnit nemovitost tudíž může i nezletilé dítě. Nicméně, možnost uzavírat smlouvy nabývá dítě až zletilostí, tj. dovršením osmnáctého roku věku. Kupní smlouvu tak musí za nezletilé dítě uzavřít a podepsat jeho zákonní zástupci, jejichž zájmy nejsou...

Více >

Je ještě jiné možné omezení nakládání s nemovitostí?

Jiným druhem omezení nakládání s nemovitostí jsou tzv. věcná břemena. Ta např. zakládají právo třetí osoby, než je osoba vlastníka, nemovitosti užívat či právo vlastníka sousední nemovitosti, nemovitost dotčenou věcným břemenem, nemovitost využít k právu cesty, stezky, průhonu dobytka apod. Věcná břemena se váží k...

Více >

Jsou projekty GARTAL zatíženy úvěry na financování jejich realizace?

Tak jako většina developerů na českém trhu, i společnost GARTAL financuje realizaci svých projektů úvěry od renomovaných bank. Takové uspořádání dává jistotu kupujícím, že výstavba nezávisí na proměnlivé finanční likviditě společnosti GARTAL z prostředků uhrazených kupujícími, ale zakládá od počátku zajištění dostatečnou výší prostředků na...

Více >

Setkali jsme se s pojmem „prohlášení vlastníka budovy“. Co to je?

Prohlášení vlastníka budovy (§ 1166 občanského zákoníku) je právní jednání vlastníka, kterým vlastník nemovitosti (obvykle budovy) vymezuje jednotlivé bytové či nebytové jednotky, jejich příslušenství a součásti, dále vymezuje společné části a s nimi spojená práva a povinnosti související s jejich užíváním. Prohlášení vlastníka podléhá vkladu...

Více >
arrow
Skrýt filtr
close
close

Oblíbené

arrow