Slovník pojmů


Apartmán

Ubytovací jednotka se sociálním zařízením a kuchyňkou sloužící převážně k rekreačním účelům.

Více >

Ateliér

Kategorie nebytových jednotek, které mají všechny náležitosti bytu, ale z hygienických důvodů (hlukové limity, míra osvětlení) nemohou být zkolaudovány jako byty.

Více >

Aukce

Způsob prodeje a nákupu, při kterém zájemcí přihazují částku, kterou jsou ochotni zplatit. K prodeji poté dochází za nejvyšší přihozenou částku.

Více >

Balkon

Předsazená konstrukce, která přečnívá přes nosnou zeď. Zpravidla je přístupný dveřmi z vnitřního prostoru budovy. Balkón může být otevřený, krytý nebo zasklený.

Více >

Bonita klienta

Jedná se o hodnocení, jak dobře je klient schopen splácet svůj budoucí dluh bance.

Více >

Byt

Místnost nebo soubor místností splňující požadavky na trvalé bydlení podle stavebního úřadu.

Více >

Byt družstevní

Faktickým vlastníkem bytu je v tomto případě bytové družstvo. Kupující tak kupuje družstevní podíl, který mu poskytuje právo vybraný byt užívat.

Více >

Byt v osobním vlastnictví

Osobní vlastnictví je popsáno je v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, eviduje se katastrem nemovitostí a je prokazatelné tzv. listem vlastnictví.

Více >

Bytové spoluvlastnictví

Druh spoluvlastnictví nemovitosti založené na vlastnictví jednotek, které může vzniknout, pokud jsou součástí domu alespoň dvě bytové nebo nebytové jednotky.

Více >
arrow
Skrýt filtr
close
close

Oblíbené

arrow