PŘEČTĚTE SI TAKÉ


Projekty


Jsou projekty GARTAL zatíženy úvěry na financování jejich realizace?


Tak jako většina developerů na českém trhu, i společnost GARTAL financuje realizaci svých projektů úvěry od renomovaných bank. Takové uspořádání dává jistotu kupujícím, že výstavba nezávisí na proměnlivé finanční likviditě společnosti GARTAL z prostředků uhrazených kupujícími, ale zakládá od počátku zajištění dostatečnou výší prostředků na realizaci a dokončení celého projektu. Pro kupující jde o nejbezpečnější způsob financování výstavby, se kterým úspěšně pracují i úvěrujícíc banky klientů – zájemců o koupi nemovitosti konkrétního projektu.

Prostředky uhrazené kupujícími, či jejich úvěrujícími bankami jsou připsány na zvláštním projektovém účtu, kterým disponuje banka poskytující projektový úvěr a společnost GARTAL není oprávněna prostředky disponovat. Tyto finanční prostředky tak nejsou zneužívány k jiným účelům než výlučně k účelům souvisejících s výstavbou konkrétního projektu.

arrow
Skrýt filtr
close
close

Oblíbené

arrow