PŘEČTĚTE SI TAKÉ


Projekty


Jak je úvěr a koupě bytu řešena z pohledu společného jmění manželů? Jak se postupuje při případném rozvodu?


Koupě nemovitosti je v případě jejího pořízení za trvání manželství součástí společného jmění manželů („SJM“) v případě manželů dle práva ČR, tedy patří nerozdílně oběma, kdy oba manželé ručí současně (solidárně) za závazky vyplývající ve vztahu k případnému úvěru zajišťující úhradu kupní ceny, či její části. Nicméně, je možné notářským zápisem, tzv. zúžit SJM a tím danou nemovitost vyjmout ze SJM. Je-li daná nemovitost vyjmuta ze SJM a je-li na její koupi poskytnut úvěr, jenž byl současně rovněž vyjmut ze SJM, ručí za jeho splácení pouze ten z manželů, který nemovitost vlastní.

Jiným způsobem nabytí nemovitosti pouze jedním z manželů, je pořízení nemovitosti za prostředky získané před uzavřením manželství, případně získané darem nebo dědictví již za trvání manželství, kdy vyjmenované prostředky nejsou součástí SJM.

V případě rozvodu, je-li nemovitost v SJM, existují tyto možnosti:

  1. pakliže se manželé vypořádají před rozvodem, či do 3 let po rozvodu, nemovitost se stane vlastnictvím jednoho z bývalých manželů, kdy druhý z manželů získá od prvního manžela adekvátní finanční kompenzaci;
  2. pakliže se manželé do 3 let od rozvodu nevypořádají, vlastnictví k nemovitosti se změní z vlastnictví v SJM na podílové spoluvlastnictví obou bývalých manželů;

Je-li předmětná nemovitost zatížena úvěrem, ručí za něj oba rozvádějící se manželé solidárně, tj. společně a nerozdílně. Varianty vypořádání úvěru:

  1. úvěr převezme jeden z manželů;
  2. nemovitost bude prodána (a to za trvání SJM či následně za stavu, kdy nemovitost bývalí manželé vlastní v rámci spoluvlastnictví) a z prodejem získaných prostředků bude úvěrový dluh zaplacen/umořen a zbytek prostředků pak rozdělen mezi exmanžele.
arrow
Skrýt filtr
close
close

Oblíbené

arrow