Jak mohu s GARTAL financovat nákup nemovitosti? Je úvěr nějak zajišťován?

GARTAL Vám skrz své osvědčené partnery umožní sjednat to nejlepší financování Vašeho nového bydlení. Zajistíme i kompletaci dokumentů a veškerou komunikaci s bankou, odhadcem a katastrem nemovitostí. Naše dlouhodobá spolupráce s partnery Vám umožní zajistit ty nejvýhodnější podmínky.

Vlastní úvěr je zajišťován zástavním právem, což je jedna z nejčastějších forem zajištění dluhu ve prospěch poskytovatele úvěru. Zástavní právo je zřizováno smlouvou a zapisováno do katastru nemovitostí, před kupní smlouvou. V případě, že pohledávka není zaplacena, může věřitel zastavenou věc, tj. danou nemovitost, prodat a z výtěžku prodeje uspokojit svou pohledávku. Zástavní právo není vázáno na osobu, ale na nemovitost, tj. při prodeji nebo převodu nemovitosti přechází na nového vlastníka, pakliže není pohledávka věřitele, včetně jejího příslušenství, zcela vůči věřiteli vypořádána.