Lze koupit byt pro někoho jiného, např. Pro nezletilé dítě?

Ano, právo nabývat věci má člověk již od narození. Vlastnit nemovitost tudíž může i nezletilé dítě. Nicméně, možnost uzavírat smlouvy nabývá dítě až zletilostí, tj. dovršením osmnáctého roku věku. Kupní smlouvu tak musí za nezletilé dítě uzavřít a podepsat jeho zákonní zástupci, jejichž zájmy nejsou v rozporu se zájmy dítěte, tj. předmětná transakce podléhá dohledu a souhlasu opatrovnického soudu, který, mimo jiné, zmíněného zákonného zástupce stanoví. Souhlasné stanovisko soudu je pak nedílnou součástí návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Je nutné si však uvědomit, že vlastnit věc je závazkem, se kterým souvisí i povinnosti. Např. úhrada poplatků souvisejících s užíváním (poplatky za odvoz odpadu) či daňové povinnosti (např. roční daň z nemovitosti).