PŘEČTĚTE SI TAKÉ


Jak je úvěr a koupě bytu řešena z pohledu společného jmění manželů? Jak se postupuje při případném rozvodu?

Koupě nemovitosti je v případě jejího pořízení za trvání manželství součástí společného jmění manželů („SJM“) v případě manželů dle práva ČR, tedy patří nerozdílně oběma, kdy oba manželé ručí současně (solidárně) za závazky vyplývající ve...

Jsou projekty GARTAL zatíženy úvěry na financování jejich realizace?

Tak jako většina developerů na českém trhu, i společnost GARTAL financuje realizaci svých projektů úvěry od renomovaných bank. Takové uspořádání dává jistotu kupujícím, že výstavba nezávisí na proměnlivé finanční likviditě společnosti GARTAL z prostředků uhrazených...

Mám zájem o vámi nabízenou nemovitost. Jak se s vámi mohu zkontaktovat?

Obchodní tým je Vám k dispozici každý pracovní den od 9:00 do 18:00. Prohlídku kterékoli nabízené nemovitosti je možné si dohodnout telefonicky, nebo nás můžete navštívit osobně v našem klientském centru na adrese Kovářská 5, 190...

Jak mohu s GARTAL financovat nákup nemovitosti? Je úvěr nějak zajišťován?

GARTAL Vám skrz své osvědčené partnery umožní sjednat to nejlepší financování Vašeho nového bydlení. Zajistíme i kompletaci dokumentů a veškerou komunikaci s bankou, odhadcem a katastrem nemovitostí. Naše dlouhodobá spolupráce s partnery Vám umožní zajistit...

Projekty


Co vše je potřeba k úspěšnému zápisu do katastru nemovitostí?


Zásadní je pro úspěšný zápis do katastru písemná smlouva, na jejímž základě dochází k převodu či přechodu nemovitosti na třetí osobu. K předmětné smlouvě - nabývacímu titulu je třeba vyplnit návrh na vklad na předepsaném formuláři (ten je k dispozici na webových stránkách nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx). Návrh na vklad je oprávněn podat kdokoli z účastníků smlouvy o převodu nemovitosti. Katastrální úřad je vázán lhůtou 20 dnů, kdy po tuto dobu nelze ze zákona provést vklad i v případě, kdy jsou veškeré podklady v pořádku. Teprve po uplynutí této zákonem stanovené lhůty lze provést vklad ve prospěch nabyvatele vlastnictví k nemovitosti. Obvykle řízení trvá jeden kalendářní měsíc.

Vlastníkem nemovitosti se kupující stává okamžikem zápisu vkladu do katastru nemovitostí, který je proveden zpětně k okamžiku doručení návrhu na vklad, jehož přílohou je předmětný titul, příslušnému katastrálnímu úřadu.

arrow
Skrýt filtr
close
close

Oblíbené

arrow