PŘEČTĚTE SI TAKÉ


Projekty


Co vše je potřeba k úspěšnému zápisu do katastru nemovitostí?


Zásadní je pro úspěšný zápis do katastru písemná smlouva, na jejímž základě dochází k převodu či přechodu nemovitosti na třetí osobu. K předmětné smlouvě - nabývacímu titulu je třeba vyplnit návrh na vklad na předepsaném formuláři (ten je k dispozici na webových stránkách nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx). Návrh na vklad je oprávněn podat kdokoli z účastníků smlouvy o převodu nemovitosti. Katastrální úřad je vázán lhůtou 20 dnů, kdy po tuto dobu nelze ze zákona provést vklad i v případě, kdy jsou veškeré podklady v pořádku. Teprve po uplynutí této zákonem stanovené lhůty lze provést vklad ve prospěch nabyvatele vlastnictví k nemovitosti. Obvykle řízení trvá jeden kalendářní měsíc.

Vlastníkem nemovitosti se kupující stává okamžikem zápisu vkladu do katastru nemovitostí, který je proveden zpětně k okamžiku doručení návrhu na vklad, jehož přílohou je předmětný titul, příslušnému katastrálnímu úřadu.

arrow
Skrýt filtr
close
close

Oblíbené

arrow