Jaká daňová povinnost mi při převodu nemovité věci vzniká? Jsou s ním spojené ještě jiné poplatky?

Při převodu nemovité věci může vzniknout následující daňová povinnost:

  • daň z příjmů ve výši 21% v případě, kdy prodávajícím je právnická osoba. Poplatníkem je prodávající;
  • daň z příjmu ve výši 15% v případě, kdy prodávajícím je fyzická osoba, kdy této dani se lze vyhnout v případě, prokáže-li prodávající, že danou nemovitost před jejím prodejem užíval (není podmíněno trvalým bydlištěm) po dobu minimálně dvou let, anebo, vlastnil nemovitost, před jejím prodejem, po dobu 10 let anebo prodávající prokáže, že použil utržené prostředky na řešení své bytové situace.
  • daň z příjmu se dále hradí i v případě darování nemovitosti, tj. u bezúplatného převodu, s výjimkou:
    • převodu mezi rodinnými příslušníky. Osvobozeny od příjmové daně jsou bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé, tedy převody zejména mezi vnoučaty, dětmi, rodiči a prarodiči;
    • dále jsou osvobozeny příjmy od příbuzného v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela či manželku Vašeho dítěte, dítě manžela (nevlastní syn/dcera), rodiče manžela (tchán, tchyně) nebo manžela rodičů;
    • i v případě, že se nejedná o příbuzného, jsou osvobozeny také příjmy od osoby, se kterou obdarovaný žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním daru ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Pro vklad do katastru nemovitostí je potřeba uhradit správní poplatek 2 000,- Kč. Tento paušální poplatek se účtuje za každou smlouvu, na jejímž základě dochází k převodu, bez ohledu na počet nemovitostí na dané smlouvě. Tento poplatek je u nákupu nemovitosti z portfolia společnosti GARTAL hrazen naší společností.