PŘEČTĚTE SI TAKÉ


Projekty


Proč musí vzniknout společenství vlastníků jednotek? Jaká pravidla se vztahují ke společenství vlastníků jednotek?


Dle novely občanského zákoníku účinné ode dne 1.7.2020 platí ohledně založení SVJ to, že nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků." Do katastru nemovitostí v případě neprokázání existence společenství vlastníků nebude zapsáno vlastnické právo k jednotce převáděné dalšímu vlastníku. SVJ lze založit i dobrovolně v domech, které nesplňují výše uvedenou zákonnou podmínku pro vznik.

Ke vzniku SVJ dochází schválením stanov, a to třemi způsoby - buď v prohlášení podle § 1166 občanského zákoníku, nebo ve smlouvě o výstavbě podle § 1170 občanského zákoníku anebo souhlasným zakladatelským právním jednáním všech vlastníků jednotek podle § 1200 občanského zákoníku.

SVJ je právnickou osobou, která je omezena jednat pouze v oblasti správy domu.

Existující SVJ v domě zajišťuje správu domu a řešení otázek týkajících se společných prostor a věcí bude pokračovat kontinuálně, a to i při převodech vlastnictví k jednotlivým jednotkám.

arrow
Skrýt filtr
close
close

Oblíbené

arrow