Proč musí vzniknout společenství vlastníků jednotek? Jaká pravidla se vztahují ke společenství vlastníků jednotek?


Dle novely občanského zákoníku účinné ode dne 1.7.2020 platí ohledně založení SVJ to, že nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků." Do katastru nemovitostí v případě neprokázání existence společenství vlastníků nebude zapsáno vlastnické právo k jednotce převáděné dalšímu vlastníku. SVJ lze založit i dobrovolně v domech, které nesplňují výše uvedenou zákonnou podmínku pro vznik.

Ke vzniku SVJ dochází schválením stanov, a to třemi způsoby - buď v prohlášení podle § 1166 občanského zákoníku, nebo ve smlouvě o výstavbě podle § 1170 občanského zákoníku anebo souhlasným zakladatelským právním jednáním všech vlastníků jednotek podle § 1200 občanského zákoníku.

SVJ je právnickou osobou, která je omezena jednat pouze v oblasti správy domu.

Existující SVJ v domě zajišťuje správu domu a řešení otázek týkajících se společných prostor a věcí bude pokračovat kontinuálně, a to i při převodech vlastnictví k jednotlivým jednotkám.

arrow
Skrýt filtr
close
close

Oblíbené

arrow