Bonita klienta

Jedná se o hodnocení, jak dobře je klient schopen splácet svůj budoucí dluh bance.