Kolaudace

Rozhodnutí stavebního úřadu, že je stavba dokončena a lze ji užívat k určenému účelu.