Pojištění odpovědnosti

Pokrývá škody, které někomu způsobíte svou činností, nebo provozem svého majetku.