PŘEČTĚTE SI TAKÉ


Proč musí vzniknout společenství vlastníků jednotek? Jaká pravidla se vztahují ke společenství vlastníků jednotek?

Dle novely občanského zákoníku účinné ode dne 1.7.2020 platí ohledně založení SVJ to, že nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň čtyři...

Jsou projekty GARTAL zatíženy úvěry na financování jejich realizace?

Tak jako většina developerů na českém trhu, i společnost GARTAL financuje realizaci svých projektů úvěry od renomovaných bank. Takové uspořádání dává jistotu kupujícím, že výstavba nezávisí na proměnlivé finanční likviditě společnosti GARTAL z prostředků uhrazených...

Setkali jsme se s pojmem „prohlášení vlastníka budovy“. Co to je?

Prohlášení vlastníka budovy (§ 1166 občanského zákoníku) je právní jednání vlastníka, kterým vlastník nemovitosti (obvykle budovy) vymezuje jednotlivé bytové či nebytové jednotky, jejich příslušenství a součásti, dále vymezuje společné části a s nimi spojená práva...

V čem jsou specifické ubytovací jednotky a ateliéry?

Ateliéry jsou kategorie nebytových jednotek, které mají všechny náležitosti bytu, tj. sociální příslušenství, kuchyňský kout, ale z hygienických důvodů (hlukové limity, míra osvětlení) nemohou být zkolaudovány jako byty, nýbrž pouze jako jiné nebytové prostory -...

Projekty


V čem se liší družstevní vlastnictví od osobního?


U družstevního vlastnictví je kupující vlastníkem družstevního podílu v bytovém družstvu, jenž zaručuje právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu, tj. právo užívat určitý byt. Kupující, v tomto případě nabyvatel družstevního podílu, se stává členem bytového družstva, které je faktickým vlastníkem nemovitosti, ve které je byt (předmět nájmu) umístěn. Družstevní podíl, stejně tak jako byt v osobním vlastnictví, podléhá případnému dědickému řízení ve stejném režimu.

Jedná-li se o koupi nemovitosti do osobního vlastnictví, stává se kupující přímým vlastníkem dané nemovitosti.

Družstevní vlastnictví skýtá několik výhod oproti osobnímu, a to:

  • v případě družstevního vlastnictví se při nákupu přímo od bytového družstva, hradí pouze část z ceny bytu, resp. družstevního podílu s právem nájmu k bytu a zbytek je bytovému družstvu splácen ve formě jedné z položek poplatků souvisejících s užíváním družstevního bytu, tj. ve formě jedné z položek „měsíčního nájmu“. Po splacení celkové ceny družstevního podílu bytovému družstvu, může na žádost člena družstva dojít k převodu bytu do osobního vlastnictví člena družstva;
  • v jednoduchosti převodu členství v družstvu. V případě převodu členství na třetí osobu, nepodléhá převodní smlouva vkladu do katastru nemovitostí a k převodu členského podílu není potřeba souhlasu družstva, nýbrž podléhá jen oznamovací povinnosti.
arrow
Skrýt filtr
close
close

Oblíbené

arrow