PŘEČTĚTE SI TAKÉ


Projekty


V čem se liší družstevní vlastnictví od osobního?


U družstevního vlastnictví je kupující vlastníkem družstevního podílu v bytovém družstvu, jenž zaručuje právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu, tj. právo užívat určitý byt. Kupující, v tomto případě nabyvatel družstevního podílu, se stává členem bytového družstva, které je faktickým vlastníkem nemovitosti, ve které je byt (předmět nájmu) umístěn. Družstevní podíl, stejně tak jako byt v osobním vlastnictví, podléhá případnému dědickému řízení ve stejném režimu.

Jedná-li se o koupi nemovitosti do osobního vlastnictví, stává se kupující přímým vlastníkem dané nemovitosti.

Družstevní vlastnictví skýtá několik výhod oproti osobnímu, a to:

  • v případě družstevního vlastnictví se při nákupu přímo od bytového družstva, hradí pouze část z ceny bytu, resp. družstevního podílu s právem nájmu k bytu a zbytek je bytovému družstvu splácen ve formě jedné z položek poplatků souvisejících s užíváním družstevního bytu, tj. ve formě jedné z položek „měsíčního nájmu“. Po splacení celkové ceny družstevního podílu bytovému družstvu, může na žádost člena družstva dojít k převodu bytu do osobního vlastnictví člena družstva;
  • v jednoduchosti převodu členství v družstvu. V případě převodu členství na třetí osobu, nepodléhá převodní smlouva vkladu do katastru nemovitostí a k převodu členského podílu není potřeba souhlasu družstva, nýbrž podléhá jen oznamovací povinnosti.
arrow
Skrýt filtr
close
close

Oblíbené

arrow