V čem jsou specifické ubytovací jednotky a ateliéry?

Ateliéry jsou kategorie nebytových jednotek, které mají všechny náležitosti bytu, tj. sociální příslušenství, kuchyňský kout, ale z hygienických důvodů (hlukové limity, míra osvětlení) nemohou být zkolaudovány jako byty, nýbrž pouze jako jiné nebytové prostory - Ateliéry. Nelze zde evidovat trvalé bydliště, avšak je možné je pronajímat. Nicméně je vhodné takovou nájemní smlouvu formulovat jako smlouvu o nájmu nebytové jednotky. V případě, že kupující ateliéru je plátcem DPH, má možnost za předpokladu využití ateliéru k ekonomické činnosti, zažádat o vrácení DPH a získat tak zpět pětinu ceny nemovitosti.

Ubytovací jednotky spadají také do kategorie nebytových prostorů, které splňují veškeré požadavky na bydlení, avšak v některých případech v nich lze mít hlášen trvalý pobyt.