Představujeme investiční fond GARTAL

Představujeme investiční fond GARTAL

Koncem září 2020 byl širší kvalifikované veřejnosti představen investiční fond pod názvem GARTAL Investment fund SICAV a.s.. Jeho cílem je dosahovat stabilního zhodnocení prostředků převážně ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí a developerských projektů skupiny GARTAL v Praze a okolí. V rámci fondu jsou v nabídce akcie se zhodnocením až 7 % p.a. Správu majetku tohoto fondu zajišťuje společnost AVANT investiční společnost, a.s., a samozřejmostí je dohled ČNB.

„Fond disponuje majetkem ve výši necelých 350 milionů korun“ uvádí Ing. Rostislav Petchenko, zakladatel fondu a spoluzakladatel a generální ředitel společnosti GARTAL. Minimální vklad do fondu je přitom 1 000 000 Kč s výjimkou produktu AVANT Flex, v rámci kterého je možné diverzifikovat riziko investicí do více investičních fondů a do fondu vstoupit s vkladem 100 000 Kč. „Optimální investiční horizont u akcií fondu jsme stanovili na 4 roky, což je průměrná doba realizace developerského projektu,“ doplňuje Ing. Petchenko.

Prostřednictvím tohoto fondu chceme investovat do nákupu pozemků a výstavby nových bytových projektů. Aktuálně máme na území Prahy a okolí ve výstavbě 8 projektů, jejichž investiční objem činí cca 1 miliardu Kč.

GARTAL nabízí investorům do fondu nadstandardní zhodnocení výnosů až 7 % p.a. a přednostní podíl na zisku fondu. „Předpokládáme, že výtěžek růstových investičních akcií v rámci fondu bude dosahovat nadstandardních 6–7 % ročně,“ doplňuje zakladatel fondu GARTAL Investment fund SICAV. Fond pak investorům poskytuje také výhodné zdanění, a to možnost 0% daně pro fyzické osoby a nižší 5% sazby daně z příjmu pro investiční fondy.

Aktuálně máme na území Prahy v prodeji sedm desítek bytů. Jedním ze současných projektů je View Spořilov s 68 bytovými jednotkami a parkovacím domem pro více jak 100 automobilů. Ve výstavbě již bude brzy také bytový projekt Harfa Yard na Praze 9, na jehož podobě se podílel světoznámý architekt Bořek Šípek. Několik dalších projektů je ve fázi příprav.

Aktuální informace naleznete na stránce fondu.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.