faq


Co vše je potřeba k úspěšnému zápisu do katastru nemovitostí?

Zásadní je pro úspěšný zápis do katastru písemná smlouva, na jejímž základě dochází k převodu či přechodu nemovitosti na třetí osobu. K předmětné smlouvě - nabývacímu titulu je třeba vyplnit návrh na vklad na předepsaném formuláři (ten je k dispozici na webových stránkách nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx). Návrh...

Více >

Jak vysoká je daň z nemovitých věcí? Kdy je splatná?

Každý vlastník nemovitosti (ať už bytu, domu nebo pozemku) zapsaný k 1. lednu daného roku jako vlastník v katastru nemovitostí je povinen do konce ledna předmětného roku podat přiznání k dani z nemovitých věcí a do konce května téhož roku předmětnou daň zaplatit. Výpočet vlastní...

Více >

V čem jsou specifické ubytovací jednotky a ateliéry?

Ateliéry jsou kategorie nebytových jednotek, které mají všechny náležitosti bytu, tj. sociální příslušenství, kuchyňský kout, ale z hygienických důvodů (hlukové limity, míra osvětlení) nemohou být zkolaudovány jako byty, nýbrž pouze jako jiné nebytové prostory - Ateliéry. Nelze zde evidovat trvalé bydliště, avšak je možné je...

Více >
arrow
Skrýt filtr
close
close

Oblíbené

Používáme soubory cookie

Můžeme je umístit pro analýzu našich údajů o návštěvnících, pro zlepšení našeho webu, ukázání personalizovaného obsahu a pro poskytnutí skvělého zážitku z webu. Pro více informací o souborech cookie používáme otevřené nastavení.

arrow